eBooks: Digital Content Creation with Parameswara

ACTIVITY BOOK SERIES FOR HISTORY

Parameswara Chronicles: The Magical Keris of Cura Si Manjakini

3D Movies using Augmented Reality with Reality Composer
Apple Book 3 - History - The Magical Keris.png

THE ACTIVITY BOOK SERIES is aimed in transforming your digital teaching and learning with iPad and the Apple ecosystem as well as the Everyone Can Create Create curriculum and the Innovation in Digital Teaching and Learning by Apple Professional Learning Malaysia and Universiti Kebangsaan Malaysia.

Let's together innovate in teaching and learning!

SIRI BUKU AKTIVITI UNTUK SUBJEK SEJARAH

Hikayat Parameswara: Penderhakaan Rajuna Tapa
Gubahan Muzik dengan Garageband
Apple Book 1 - Sejarah - Rajuna Tapa.png

Siri BUKU AKTIVITI SEJARAH ini bertujuan untuk digunakan bagi mentransformasi pengajaran dan pembelajaran digital anda dengan menggunakan teknologi iPad bersama aplikasi dalam ekosistem Apple serta kurikulum Everyone Can Create dan Kerangka Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran Digital Apple Professional Learning Malaysia. Bersama-sama berinovasi bersama Universiti Kebangsaan Malaysia!